Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 40692 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
05-03-2019
14:00
 160  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih ve 43278805-115.01.99-E.935 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 4 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
05-03-2019
14:00
 159  Yurt Dışı Görevlendirme   
 1
 1
 Regional Culinary Heritage (Mutfak Mirası) sistemine üye bölgelerin koordinatörleri ile her sene düzenlenen yıllık toplantıya, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Culinary Heritage Alanya Koordinatörleri Gıda Mühendisi Zeynep KİRİŞ ve Gıda Mühendisi Sevda ERDOĞMUŞ’un 20 Mayıs 2019 ile 23 Mayıs 2019 tarihlerinde arasında İsveç’in Ystad şehrinde düzenlenecek olan toplantılar için görevlendirilmeleri, katılım, konaklama ve seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 158  Araç Hibe Talebi   
 1
 1
 Musa GÜRKAN adına tescilli 1 adet 06 YB 7580 plakalı 2007 model, Isuzu marka, 398968 motor no, NNANPR75E02002781 şase nolu kamyoneti (frigofirik kasa) belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe etme talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. :  
05-03-2019
14:00
 157  Araç Hibe Talebi   
 1
 1
 Çiğdem SEHER adına tescilli 1 adet 07 AEG 051 plakalı 2013 model, mıtsubıshı marka, 4D56UCEK8403 Motor No, MMCJNKB40FD003601 şase nolu kamyoneti belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe etme talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 156  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.02.2019 tarih ve 43278805-115.01.99-E.889 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 4 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
05-03-2019
14:00
 155  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Hacımehmetli Mahallesi 331 ada 12 parselde bulunan parka isim Çağla Parkı olarak isimlendirilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 154  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Akdam Mahallesi 113 ada 54 parselde bulunan parka isim verilmesi talebi Badem Çiçeği Parkı olarak isimlendirilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 153  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Avsallar Mahallesi 290 ada 1 parsel bulunan parka Kör Ali Baysal Parkı olarak isimlendirilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 152  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz İncekum Mahallesi 378 ada 2 parselden başlayarak kuzeye doğru devam eden 367 Ada 4 parselde sonlanan yola Süleyman Baysal Sokak olarak isimlendirilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 151  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz İncekum Mahallesi 142 ada 2 parselden başlayarak güneyden kuzeye doğru devam edip 387 Ada 8 parsele kadar devam ederek Kakaşlar Sokak kesişiminden batıya doğru devam eden Esentepe Yolu Caddesi isminin Mustafa Baysal Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 150  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Kestel Mahallesi güneyden 912 ada 1 parselden başlayıp kuzeye doğru devam ederek 870 ada 3 parselde sonlanan Çakabey Caddesinin isminin İmamoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin ileri bir tarihte komisyonca değerlendirmeye alınmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 149  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Kestel Mahallesi güneyden 912 ada 1 parselden başlayıp kuzeye doğru devam ederek 870 ada 3 parselde sonlanan Çakabey Caddesinin isminin İmamoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin ileri bir tarihte komisyonca değerlendirmeye alınmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 148  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Cikcilli Mahallesi 106 Sokak üzerinde bulunan 424 ada 7 parselin doğusu 190 ada 1 parselin kuzeyi 171 ada 7 parselin batısında bulunan parka Şehit Emrah Şahin Parkı isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 147  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1257 adada bulunan parka Hüseyin UÇAK isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 146  Memur Kadro Değişiklik Cetvelleri   
 1
 1
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetveli karar ekinde açıklandığı şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 145  Kiralama Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Aliefendi Mahallesi 116 ada 3 parselin zeytin ve meyva bahçesi yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıla kadar süre ile kiraya verilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 144  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz İncekum Mahallesi 136 ada 3 parselde bulunan 506,59 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla hisseleri oranında diğer hissedarlara satılmasına ve satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 143  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Mahmutlar Mahallesi 903 ada 6 parselde bulunan 369,75 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla hisseleri oranında diğer hissedarlara satılmasına ve satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 142  Belediye Hissesi Takas Talebi   
 1
 1
  İlçemiz Hacet Mahallesi 236 ada 20 parselde bulunan 25,45 m2 belediye hissesi ile Hacet (Sugözü) Mahallesi 546 ada 2 parselde bulunan 41,49 m2 vatandaş hisselerinin, oluşacak değer tespitine göre belediyemiz aleyhine bedel farkı oluşması durumunda vatandaş tarafından bedel farkı talep edilmemesi, belediyemiz lehine bedel farkı oluşması durumunda ise oluşan bedel farkının vatandaş tarafından nakden ödenmesi şartıyla takas edilmesine ve takas işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 141  Belediye Hissesi Takas Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Kargıcak Mahallesi 617 ada 13 parselde bulunan 631,83 m2 belediye hissesi ile Kargıcak Mahallesi 782 ada 2 parselde bulunan 791,11 m2 vatandaş hissesinin, oluşacak değer tespitine göre belediyemiz aleyhine bedel farkı oluşması durumunda vatandaş tarafından bedel farkı talep edilmemesi, belediyemiz lehine bedel farkı oluşması durumunda ise oluşan bedel farkının vatandaş tarafından nakden ödenmesi şartıyla takas edilmesine ve takas işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 140  Yönetmelik   
 1
 1
 Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün, belediye meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 30 nolu kararı ile görüşülerek karara bağlanan “Alanya Belediyesi Alanya Bölgesel Mutfak Mirası (Regıonal Culınary Heritage) uygulama yönetmeliği”nin, iptal edilerek yeniden hazırlanan “Alanya Belediyesi Alanya Bölgesel Mutfak Mirası (Regıonal Culınary Heritage) uygulama yönetmeliği” kararında açıklandığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 139  Yetki Verilmesi   
 1
 1
 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine “Alanya” adı ile dahil edilen Alanya Kalesi’nin UNESCO Daimi Listesi’ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Alanya Kalesi Alan Başkanlığı ile Belediyemiz tarafından yürütülen ortaklaşa çalışmalar kapsamında “Alanya Kalesi ve İlişkili Savunma Yapıları” nın UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylığına ilişkin yönetim planının hazırlanması ile Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması vb. konularda Belediyemize yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 29.01.2019 tarih ve E.87219 sayılı yazısı ekinde gönderilen “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Alanya Belediye Başkanlığı Arasında “Alanya Kalesi ve İlişkili Savunma Yapıları” Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası Hazırlama Sürecine İlişkin Protokol” imzalanması için Belediye başkanına yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
05-03-2019
14:00
 138  Araç Hibe Talebi   
 1
 1
 Elite Gayrimenkul İnş. Tur. Tic. A.Ş. nin, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 34-00-15-7084 tescil plaka nolu, F134188 şase ve 4HK1X727127 motor numaralı 2015 model 1 adet HİDROMEK marka HMK 220LC-3 tipi Ekskavatoru belediyemize hibe etme talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa

Banka 3D Secure Global Sign Saysis

© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .