Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 20738 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
06-06-2017
14:00
 133  İmar Planı Değişikliği Talebi   
 1
 2
 Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlatılan: Antalya İli Alanya İlçesi Oba Mahallesi 101 ada 5 ve 6 nolu parsellerin Özel Yurt Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 381 numaralı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olduğu görülmüş planlamaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 132  İmar Planı Değişikliği Talebi   
 1
 2
 Özel Şahıs tarafından hazırlatılan: Antalya İli Alanya İlçesi Orhanköy Mahallesi 178 ada 110,113,117 ve 124 numaralı parsellere ait 1/1000 Ölçekli GES (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 372 numaralı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olduğu görülmüş planlamaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 131  Kardeş Şehir   
 1
 1
 Alanya' nın Polonya’ daki kardeş şehri Wodzislaw Slaski Belediyesinin 08 – 12 Haziran 2017 tarihleri arası organize edeceği festivale Nurkan ŞAŞMAZ, Adem DEMİR, Menderes SİVRİ, Letonya’ daki kardeş şehri Talsi Belediyesinin 30 Haziran – 01 Temmuz 2017 tarihleri arası organize edeceği 100. Yıl Kutlamaları etkinliğine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, N.Zeynep ÖÇTEN ÇELİK, Baki Tamer TELLİ ve Nurkan ŞAŞMAZ, Almanya’ daki kardeş şehri Gladbeck Belediyesinin 01 - 03 Eylül 2017 tarihleri arası organize edeceği Elma Festivaline Fatma Melike NAZİFOĞLU, Gökçen NAZİFOĞLU, Nefise DEVELİOĞLU, Kerim KOCABAŞOĞLU ve Litvanya’ daki kardeş şehri Silute Belediyesinin 02 Eylül 2017 tarihinde organize edeceği Balık Çorbası Festivaline katılmak üzere Nurkan ŞAŞMAZ, Serap GÜNEN, Sibel ADEMOĞLU, Safa KOÇAK'ın gidiş dönüş uçak biletlerinin ve organizasyonun gerekli ödemelerinin yapılabilmesi teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 130  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.06.2017 tarih ve 43278805-310.01.03-E.1421 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 1 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
06-06-2017
14:00
 129  İmar Planı Değişikliği Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Deretürbelinas Mahallesi Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin hazırlatılan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 948 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi görüşülmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine havalesine oy çokluğu ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 128  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve 43278805-310.01.03-E.1401 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 1 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
06-06-2017
14:00
 127  Belediye Hissesi Takas Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Oba Mahallesi 730 ada 3 parselde bulunan 158,23 m2 belediye hissesi ile Oba Mahallesi 721 ada 1 parselde bulunan 19,22 m2, Oba Mahallesi 450 ada 1 parselde bulunan 148,75 m2 ve Oba Mahallesi 432 ada 1 parselde bulunan 124,40 m2 vatandaş hissesinin, oluşacak değer tespitine göre Belediyemiz aleyhine bedel farkı oluşması durumunda vatandaş tarafından bedel farkı talep edilmemesi, Belediyemiz lehine bedel farkı oluşması durumunda ise oluşan bedel farkının vatandaş tarafından nakden ödenmesi şartıyla takas edilmesine ve takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 126  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Hacet Mahallesi 653 ada 12 parselde bulunan 43,22 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedarlara hisseleri oranında satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 125  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Kellerpınarı Mahallesi 2657 ada 2 parselde bulunan 158,00 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedarlara hisseleri oranında satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 124  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Kellerpınarı Mahallesi 196 ada 73 parselde bulunan 6,49 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 123  Yönetmelik   
 1
 1
 Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Alanya Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği kararda açıklandığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 122  Kardeş Şehir   
 1
 1
 Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, Regional Culinary Heritage (Mutfak Mirası) sistemine üye bölgelerin koordinatörleri ile 22 Eylül 2017 – 26 Eylül 2017 tarihleri arasında Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Culinary Heritage (Mutfak Mirası) Alanya Koordinatörleri Gıda Mühendisi Zeynep KİRİŞ ve Gıda Mühendisi Sevda ERDOĞMUŞ’un görevlendirilmeleri, katılım, konaklama ve seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.  
06-06-2017
14:00
 121  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan tarım amaçlı seraların Belediyemizce ruhsata bağlanması ve ücretlendirilmesi hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa

Banka 3D Secure Global Sign Saysis

© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .