Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 31416 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
08-05-2018
14:00
 139  İmar Planı Değişikliği Talebi   
 1
 2
 Plan ve Proje Müdürlüğünün Çıplaklı Mahallesi 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller ile 272 ada 1-2-3 parsellere ve çevresine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.04.2017 tarih ve 299 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Alanya Belediyesi Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Alanya Belediyesi Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 42 sayı ile uygun bulduğu plana Alanya Milli Emlak Müdürlüğünün 17.04.2018 tarih ve 1836 sayılı yazısına istinaden talep edilen düzenlemenin yapıldığı Çıplaklı Mahallesi 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller ile 272 ada 1-2-3 parsellere ve çevresine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ekte görüldüğü şekli ile, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin de hazırlanarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile beraber Antalya Büyükşehir Belediyesine Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 138  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.05.2018 tarih ve 43278805-115.E-1350 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 2 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
08-05-2018
14:00
 137  Üye Seçimi   
 1
 1
 Esnaf ve Ticaret Komisyonunda görev yapmak üzere Hüseyin YAMAN’ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmesine oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 136  Üye Seçimi   
 1
 1
 Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda görev yapmak üzere Hüseyin YAMAN’ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmesine oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 135  Üye Seçimi   
 1
 1
 İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere Hüseyin YAMAN’ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmesine oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 134  Üye Seçimi   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda: Üyelerden Fahri BAYSAL’ın encümen üyeliğine seçildiği görülmekle, kabulüne karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 133     
 1
 1
 İlçemiz Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı ve Kılıçarslan Caddesinin kesiştiği yerden kuzeye doğru Gözüküçüklü Mahallesi sınırına kadar olan bölgenin batı tarafına yeni kurulacak Mahalleye Necmettin ERBAKAN Mahallesinin isminin verilmesi talebi oy birliği ile reddedildi.  
08-05-2018
14:00
 132  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi 2701 adanın güneyi 2695 adanın kuzeyinde bulunan park alanına Şehit Fatih Uysal talebi oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 131  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Oba Mahallesi Yiğitler Sokak ile Bedenliler Sokak arasında kalan 588 ve 589 adanın kuzeyi 581 adanın güneyinde bulunan yeni açılan yola Kör Ali Sokak isminin verilmesi talebi oy birliği ile uygun görülmemiş olup, mevcut sokak isminin devam ettirilerek Bedenliler Sokak olarak isminin verilmesi talebi oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 130  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Alanya ilçesi Bayır Mahallesi: 250 ada 1 parselden başlayıp, doğudan kuzey batıya doğru uzanan, 204 ada 58 parsele kadar olan yola ‘Bayır Merkez Sokak’ isminin verilmesi: 203 ada 18 parselden başlayıp doğuya doğru devam eden 248 ada 1 parsle kadar uzanan yola ‘Kepir Sokak’ isminin verilmesi:189 ada 7 parselden başlayıp batıya devam eden 183 ada 12 parsele kadar uzanan yola ‘Çay Sokak’ isminin verilmesi: 613 ada 1 parselden başlayıp doğudan batıya devam eden 112 ada 29 parselde sonlanan yola ‘Takanlar Sokak’ isminin verilmesi:228 ada 1 parselden başlayıp (Gündoğmuş yol ayrımı)doğudan batıya doğru devam eden 249 ada 3 parsele kadar olan yola ‘Gürmuhar Sokak’isminin verilmesi:228 ada 2 parselden başlayıp kuzeye doğru devam eden (Gündoğmuş yolu)152 ada 2 parsele kadar uzanan yola (Takanlar Yolu) ’Uluyol Sokak’ isminin verilmesi:271 ada 1 parselden başlayıp 291 ada 1 parsele kadar olan yola ‘Ayasofya Sokak’ isminin verilmesi:231 ada 5 parselden başlayıp batıya doğru devam eden 270 ada 1 parsele kadar olan yola ‘Karamuhar Sokak’ isminin verilmesi:108 ada 4 parselden başlayıp batıya doğru devam eden 249 ada 3 parsele kadar olan yola ‘Sazak Sokak’ isminin verilmesi talebine oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 129  Kredi talebi   
 1
 1
 Güneş enerji santrali (GES-4) yapımında ve asfalt işlerinde kullanılmak üzere iller bankası, kamu bankaları ve özel bankalardan toplam 25.000.000,00-TL tutarında kredi kullanılmasına ve kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 128  Memur Kadro Değişiklik Cetvelleri   
 1
 1
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur dolu kadro değişiklik cetveli meclis kararı ekinde açıklandığı şeklinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 127     
 1
 1
 Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, ilçemiz genelinde faaliyet gösteren gezi teknelerinin kararda açıklandığı şekliyle 81 adetle sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 126  Bütçe   
 1
 1
 Belediye Encümeninin 12.04.2018 tarih ve 511 nolu kararı ile görüşülen Belediyemizin 2017 yılı bütçe kesin hesabı ve 2017 yılı taşınır kesin hesabı kararda açıklandığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 125  Trafo Yeri Tahsisi   
 1
 1
 İlçemiz Payallar Mahallesi 150 ada 3 nolu parselin Güneyinde bulunan park alanına ve Dereköy Mahallesi 129 ada 35 nolu parselin Güneyinde bulunan yol boşluğuna trafo yapılması amacıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis yapılmasına ve tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 124  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Oba Mahallesi 280 ada 6 parselde bulunan 183,37 m2 belediye hissesi ile Oba Mahallesi 350 ada 1 parselde bulunan 340,00 m2 vatandaş hissesinin, oluşacak değer tespitine göre Belediyemiz aleyhine bedel farkı oluşması durumunda vatandaş tarafından bedel farkı talep edilmemesi, Belediyemiz lehine bedel farkı oluşması durumunda ise oluşan bedel farkının vatandaş tarafından nakden ödenmesi şartıyla takas edilmesine ve takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 123  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
  İlçemiz Avsallar Mahallesi 320 ada 8 parselde bulunan 468,64 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 122  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Oba Mahallesi 489 ada 3 parselde bulunan 410,26 m2 belediye hissesinden vatandaşın hissesine düşen 237,00 m2 sinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  
08-05-2018
14:00
 121  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 Mülkiyeti Hazineye ait olan ve 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereği Belediyemize devri yapılan Kestel Mahallesi 848 ada 8 parselin, hak sahiplerine satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa

Banka 3D Secure Global Sign Saysis

© 1998 - 2018 Her hakkı saklıdır. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .