Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 19243 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
04-04-2017
14:00
 97  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
  İlçemiz sınırları içerisinde zemin katta ticari kullanımlı binaların ön ve yan bahçelerinde bölgenin iklim koşullarına göre sundurma, sundurmaların ilgili mevzuata, cadde dokusu ve silüetine uygun yapılmasını sağlamak amacıyla izin verilecek güzergahlar ve sınırların belirlenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 96  Bilgi Verilmesi   
 1
 1
  2016 Mali Yılı Belediye Gelir ve Giderleri ayrıca bunlara ilişkin kayıt ve işlemler ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.  
04-04-2017
14:00
 95  Bilgi Verilmesi   
 1
 1
 Alanya Kent Konseyi Başkanlığının 2016 yılı faaliyet raporu hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi gereğince meclis üyelerine bilgi verildi.  
04-04-2017
14:00
 94  Bilgi Verilmesi   
 1
 1
 Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üyesi Hüseyin KARAKULAK'ın istifa talebinin Alanya Kaymakamlığı murakabe heyetine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 93  Protokol   
 1
 1
 Alanya Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün İşbirliği Protokolü karardaki şekli ile Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL tarafından oylamaya sunuldu teklif oy birliği ile kabul edildi.  
04-04-2017
14:00
 92  Üye Seçimi   
 1
 1
  Akdeniz Belediyeler Birliği asil üyeliğine Fatma Melike NAZİFOĞLU, Celal TAŞKIN, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU ve Nefise DEVELİOĞLU’ nun seçilmelerine, yedek üyeliğine de Hasan ÖZDEMİR ile Ali UĞUR'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 91  Üye Seçimi   
 1
 1
  Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL’ in doğal üyesi bulunduğu, Tarihi Kentler Birliğine Celal TAŞKIN asil üye, Fatma Melike NAZİFOĞLU’nun ise yedek üye olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 90  Üye Seçimi   
 1
 1
  Esnaf ve Ticaret Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Mustafa TUNA, Garip KODAL, Ali UĞUR, Ahmet BÜKÜŞ ve Gökhan SİPAHİOĞLU’nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 89  Üye Seçimi   
 1
 1
 Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Mustafa TOKSÖZ, Ali UĞUR, Hasan BASAR, Yusuf HASTÜRK ve Mustafa ARAS’ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 88  Üye Seçimi   
 1
 1
 Kültür ve Turizm Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Hasan ÖZDEMİR, Celal TAŞKIN, Garip KODAL, Şükrü CİMRİN VE Eray ERDEM’in 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 87  Üye Seçimi   
 1
 1
 Numarataj Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Tunahan KASAPOĞLU, Fahri BAYSAL, Ali UĞUR, Nefise DEVELİOĞLU ve Mehmet ŞENLİ’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 86  Üye Seçimi   
 1
 1
 Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve benzerlerine ad Verme Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Tunahan KASAPOĞLU, Fahri BAYSAL, Ali UĞUR, Nefise DEVELİOĞLU ve Mehmet ŞENLİ’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 85  Üye Seçimi   
 1
 1
 Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunda görev alacak 3 meclis üyesinin Mustafa TOKSÖZ, Erol FAZLIOĞLU ve Mustafa ARAS’ın Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunda görev almak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 84  Üye Seçimi   
 1
 1
 İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Mehmet Ali TEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Adem ER, Arif TOK ve Gökhan SİPAHİOĞLU’nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 83  Üye Seçimi   
 1
 1
 Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının 5, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak tesbitine oy birliği ile karar verildikten sonra üyelerden Tunahan KASAPOĞLU, Celal TAŞKIN, Fahri BAYSAL, Alper BİRER ve Mehmet KURAL’ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 82  Üye Seçimi   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda: Üyelerden Abdullah ÖZTÜRK, Garip KODAL ve Hasan ÖZDEMİR’in encümen üyeliklerine seçildikleri görülmekle, kabulüne karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 81  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 43278805-310.01.03-785 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 2 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
04-04-2017
14:00
 80  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Mahmutlar Mahallesinde yaşayan 1967 yılında şehit olan Hayri ANILGAN’ın isminin Mahmutlarda Park, Cadde veya resmi kuruma verilmesi talebinin ileri bir tarihte Mahmutlar Mahallesinde yeni bir park, cadde veya kamu kurumuna isminin verilmesinde komisyonca değerlendirmeye alınacaktır şeklindeki oy birliği ile uygun görülen komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 79  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINǒın isminin İlçemizde bulunan Bulvar, Cadde, Sokak, Okul ya da uygun görülecek Kamu binalarına verilmesi talebi: ileri bir tarihte yeni bir bulvar, cadde, sokak, okul veya kamu kurumuna isminin verilmesinde komisyonca değerlendirmeye alınacaktır şeklindeki oy birliği ile uygun görülen komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 78  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Büyükhasbahçe Mahallesi Güneyi Keykubat Bulvarı, Kuzeyi Camiönü Sokak, Doğusu 2636, 2639, 2646, 2647 Ada, Kuzeyi 2635, 2640, 2644, 2645 Ada olan 504 Sokağın isminin Mehmet CEVAİR Sokak olarak değiştirilmesi ileri bir tarihte yeni bir yola sokak ismi verilmesinde komisyonca değerlendirmeye alınacaktır şeklindeki oy birliği ile uygun görülen komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 77  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Güllerpınarı Mahallesi Güneyi Kerim Kaptanlar Sokak, Kuzeyi Hasan Akçalıoğlu Caddesi, Doğusu 230 ada 158,176 179, 98 Parsel, Batısı 230 ada 250 4 parsel olan 306 sokağın isminin Yahya Barcın olarak değiştirilmesi talebi ileriki bir tarihte yeni bir yola sokak ismi verilmesinde komisyonca değerlendirmeye alınacaktır şeklindeki oy birliği ile uygun görülen komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 76  Belediye Hissesi Takas Talebi   
 1
 1
 İlçemiz İncekum Mahallesi 138 ada 2 parselde bulunan 161,02 m2 belediye hissesi ile İncekum Mahallesi 153 ada 1 parselde bulunan 249,93 m2 vatandaş hissesinin, oluşacak değer tespitine göre Belediyemiz aleyhine bedel farkı oluşması durumunda vatandaş tarafından bedel farkı talep edilmemesi, Belediyemiz lehine bedel farkı oluşması durumunda ise oluşan bedel farkının vatandaş tarafından nakden ödenmesi şartıyla takas edilmesine ve takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 75  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Şekerhane Mahallesi 258 ada 289 parselde bulunan belediye hissesinin Tapu Müdürlüğündeki işlemleri esnasında 258 ada 289 parselin 303,33 m2 değil 304,49 m2, Belediye hissesinin de 25,33 m2 değil 25,43 m2 olduğu tespit edildiğinden 07.02.2017 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi, mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 74  Kredi talebi   
 1
 1
 Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.03.2017 tarih ve 1 nolu kararında yer alan: Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 220 nolu kararı ile Belediye Hizmet Binası Yapım İşi için alınan kredi kullanma yetkisine ait Meclis Kararının, tekrar görüşülerek Belediye hizmet binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden 25.000.000,00 (yirmibeşmilyon)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  
04-04-2017
14:00
 73  Faaliyet Raporunun Müzakeresi   
 1
 1
 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildiği.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa

Banka 3D Secure Global Sign Saysis

© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .