Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 29500 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
06-03-2018
14:00
 86  İmar Planı Değişikliği Talebi   
 1
 2
 Plan ve Proje Müdürlüğünün ilçemiz Çıplaklı Mahallesi 292 ada 3 nolu parseli kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğu Çıplaklı Mahallesi 292 ada 3 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi komisyon kararında uygun görüldüğü şekli ile kararın kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 85  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.02.2018 tarih ve 46655593-622.01-E.636 sayılı yazısında belirtilen imarla ilgili 1 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
06-03-2018
14:00
 84  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesi   
 1
 1
 Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve 43278805-31001.03-E.644 sayılı yazılarında belirtilen imarla ilgili 4 maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
06-03-2018
14:00
 83  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Avsallar Mahallesi 1723 parselden başlayarak 2933 parsel, 2753 parsel ve 445 Ada 2, 3 parseller arasında kalan yola Avşarlar Sokak isminin verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 82  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Avsallar Mahallesi Hamdi Sokağın devamı olan 337 ada 2 parselden başlayıp 442 ada 1 ve 2 parsel ile 443 ada 3 parselin arasında kalan, 1939 ve 1940 parsele kadar olan isimsiz yolun Hamdi Sokak ile birleştirilerek Hamdi Caddesi isminin verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 81  Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu Kararı   
 1
 1
 İlçemiz Kızılcaşehir Mahallesi 128 ada 16 parsel, 15 parsel, 12 parsel, 10 parsel, ve 7 parsele cephe olan çıkmaz yola Yusufoğlu Sokak isminin verilmesi talebi ileri bir tarihte değerlendirmeye alınacaktır şeklindeki komisyon kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 80  Kurum Görüşü   
 1
 1
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının: İlçemiz Oba Mahallesi 105 ada 6 parselin kıyı bandında yapılmak istenilen bir adet sabit iskeleye ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine ilişkin Kurum Görüşü ve Meclis Kararı alınması talebi incelenmiş olup, ilgili tebliğ gereğince, Oba Mahallesi Göl Mevkiinden 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının bulunduğu, belediyemizce bu bölgede yeni bir planlama çalışması yapılmadığı, talebin ilgili tebliğ çerçevesinde kıyı bandının bütününde benzer taleplere emsal oluşturacağı, halkın denizi kullanmasını ve ulaşımını kısıtlayıcı durumlara yol açacağı, iskelenin kıyı düzeni üzerinde etkilerinin araştırılmasından sonra karar verilmesi gerektiği ve çalışmanın bu sebeple bütüncül olarak yapılması gerektiğinden dolayı ilgili tebliğ çerçevesinde uygun görülmemiştir şeklindeki komisyon kararına ve Bakanlıkça değerlendirilmesine, belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 79  Plan Hükmü Değişikliği Talebi   
 1
 1
 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2018 tarihli ve 2 nolu kararında yer alan: Özel Şahsın: İlçemiz Mahmutlar Mahallesi 441 ada 4 parsel üzerinde yapılaşmaya ilişkin Mahmutlar Mahallesi Plan Hükmünde yer alan 1500 m2 ve üzeri parsellerde 9 kat yapılaşılabilir hükmünün , 1000 m2 ve üzeri 9 kat yapılaşılabilir olarak düzenlenmesi talebi uygun görülmemiştir şeklindeki komisyon kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 78  Plan Hükmü Değişikliği Talebi   
 1
 1
 Özel Şahsın: İlçemiz Mahmutlar Mahallesi 4010 ve 4011 parseller üzerinde yapılaşmaya ilişkin Mahmutlar Mahallesi Plan Hükmünde yer alan 1500 m2 ve üzeri parsellerde 9 kat yapılaşılabilir hükmünün, 1000 m2 ve üzeri 9 kat yapılaşılabilir olarak düzenlenmesi talebi uygun görülmemiştir şeklindeki komisyon kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 77  Yönetmelik   
 1
 1
 Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Alanya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” nin güncellenmesi ile ilgili talebi 01.02.2015 tarih ve 258 sayılı meclis kararı ile daha önce kabul edilen ve Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından güncellenerek yeniden hazırlanan “Alanya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” kararda açıklandığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 76  Belediye Hissesi Takas Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 207 ada 8 parselde bulunan 22,12 m2 belediye hissesi ile Çıplaklı Mahallesi 246 ada 2 parselde bulunan 58,52 m2 vatandaş hissesinin yeteri kadarının, oluşacak değer tespitine göre Belediyemiz aleyhine bedel farkı oluşması durumunda vatandaş tarafından bedel farkı talep edilmemesi, Belediyemiz lehine bedel farkı oluşması durumunda ise oluşan bedel farkının vatandaş tarafından nakden ödenmesi şartıyla takas edilmesine ve takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 75  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 856,59 m2 miktarındaki 2614 ada 8 parselde bulunan 63,52 m2 belediye hissesinin diğer hissedar tarafından satın alınma talebi 02.05.2017 tarih ve 102 nolu meclis kararı ile belediye hissesinin satışına karar verilmiş, karar uygulanmadan talep konusu yerde imar uygulaması yapılmış 2614 ada 4 parsel ve 10,00 m2 olan belediye hissesi imar uygulaması sonucunda 2614 ada 8 parsel ve 63,52 m2 belediye hissesi olmuştur. Bu nedenle 02.05.2017 tarih ve 102 nolu meclis kararının iptal edilmesine, Küçükhasbahçe Mahallesi 2614 ada 8 parselde bulunan 63,52 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 74  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Saray Mahallesi 1178 ada 4 parselde bulunan 30,22 m2 belediye hissesinden vatandaş hissesine düşen 29,28 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 73  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Sugözü Mahallesi 580 ada 6 parselde bulunan 75,00 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 72  Belediye Hissesi Satışı   
 1
 1
 İlçemiz Çarşı Mahallesi 263 ada 70 parselde bulunan 15,00 m2 belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 71  Kiralama Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Burçaklar Mahallesi 108 ada 31 parselde, Uzunöz Mahallesi 103 ada 16 parselde ve Okurcalar Mahallesi 346 ada 1 parselde bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ve kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  
06-03-2018
14:00
 70  Kiralama Talebi   
 1
 1
 İlçemiz Kargıcak Mahallesi 448 ada 1 parsel kentsel spor alanının bulunduğu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ve kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa

Banka 3D Secure Global Sign Saysis

© 1998 - 2018 Her hakkı saklıdır. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .